pixel

Missie en visie van Besco: streven naar optimale software voor de medische sector

De missie van Besco

Bij Besco streven we ernaar om dé referentie te zijn op de markt van databases en software as a service rond nomenclatuur, geneesmiddelen, implantaten en centrale sterilisatie. In nauwe samenwerking met onze klanten gaan we uit van een persoonlijke en vernieuwde benadering die vertrekt vanuit de specifieke uitdagingen van de medische sector. Onze klanten kunnen rekenen op de ervaring en expertise van een senior consultant die hun project begeleidt. Na een grondige analyse van de situatie en eventuele problemen reikt hij vanuit zijn doorgedreven kennis technische oplossingen, implementatie én follow-up aan. Het streefdoel van Besco voor elke klant? Een realistische, toekomstgerichte oplossing met een meetbaar resultaat.

De visie van Besco

Tarifering en facturering zijn in de medische sector bijzonder complex. Besco wil deze sector helpen om op een transparante en eenvoudige manier om te gaan met nomenclatuur, tarifering, geneesmiddelen en implantaten. Enerzijds door efficiënte databases en software as a service (Besco Portal) te voorzien. Anderzijds door praktijkgerichte opleidingen aan te bieden rond nomenclatuur en tarifering.

Besco wil zo een partner zijn van de verschillende leveranciers binnen het Elektronische Patiënt Dossier (EPD). Betrouwbare software met correcte en altijd geüpdatete gegevens rond geneeskundige prestaties, geneesmiddelen en implantaten maakt hun werk gemakkelijker.

Met de software SteMaTo begeleiden we centrale sterilisatie-eenheden om hun instrumenten te traceren en hun sterilisatieproces te beheren. Met onze instrument tracking tool achterhaalt een ziekenhuis op elk moment wat de staat en locatie van zijn instrumenten is. Zo weten de zorgverleners dat hun patiënten in goede handen zijn.

Wilt u meer weten over de aanpak van Besco en onze software voor de medische sector? Neem dan gerust contact op voor meer informatie.