Besco 2002-2017

15 jaar geleden, 12 maart 2002 was de startdatum van Besco. Na een carrière van 20 jaar in de medische sector voornamelijk Johnson & Johnson, besloot Jos Bessemans de opgedane kennis en ervaring te gebruiken om een eigen bedrijf uit te bouwen.

Naast consultancy op niveau van terugbetaling stond 2002 vooral in het teken van de start eCoNoDat® (Elektronische Complete Nomenclatuur Database). Een relatief eenvoudige Access database bleek toch al vanaf dag 1 een schot in de roos te worden. Van zeer klein tot zeer groot hadden na 1 jaar reeds 15 ziekenhuizen een licentie ondertekend.

De echte doorbraak kwam er echter toen in 2004 een 2-talige SQL versie ook over de taalgrens zijn ingang vond en daarenboven de eerste grote mutualiteit gebruik begon te maken van deze unieke gegevensbank.

Na minder dan 10 jaar resulteerde dit in een marktaandeel van 100% van de ziekenhuizen, de grote mutualiteiten en de belangrijkste verzekeringsinstellingen.

Een geleidelijke uitbreiding van het aantal medewerkers resulteerde in 2009 tot de toevoeging van het geneesmiddelbestand eCoFaDat® en later zorgden de toevoeging van implantaten (eCoMaDat®), en zorgverstrekkers (eCoNoDat®_Care) ervoor dat de Besco Portal als verzamelnaam van al deze informatie uitgroeide tot dereferentie in België.

In 2007 werd de scoop verbreed met de analyse van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) in vele grote Belgische en Nederlandse ziekenhuizen, om uiteindelijk te resulteren in een specifieke software SteMaTo® (Sterilization Management Tool).  Dit gaf Besco ook de mogelijkheid om naar internationale markten te kijken. Dit jaar zal SteMaTo® in 5 continenten gebruikt worden.

De verantwoordelijkheden binnen Besco werden steeds meer gedeeld met echtgenote M.Rose Tabruyn en zoon Bert Lantin. Dit resulteerde in 2016 tot een verzekering van de toekomst van Besco  door overdracht aan Bert Lantin. Met de steun van mede-zaakvoerders M.Rose en Jos wordt de continuïteit van een succesvolle klantgerichte strategie gegarandeerd. Niet enkel voor de klanten, maar ook voor de werknemers is dit een belangrijk signaal.

Bij gelegenheid van deze verjaardag wensen wij alle klanten, medewerkers en hun partners te danken voor de trouw gedurende de voorbije jaren !

Jos, Marie-Rose, Bert, Dieter, Alexander, Robert, Wim en Dirk

Aardbruggenstraat 81 | 3570 Alken
Tel: +32 11 48 53 10

BTW: 477.090.243