Een grote stap voor de administratieve ondersteuning van een kwalitatieve patiëntenzorg in België: Besco tekent overeenkomst met Cerner

Een samenwerking die bijdraagt aan de patiëntveiligheid en de kwaliteit van het werk van clinici.

Met trots kondigen wij aan dat Besco een samenwerking heeft aangegaan met Cerner, een internationaal toonaangevend bedrijf actief in gezondheidszorg technologie. Beide firma’s werken samen aan het project ‘elektronisch patiëntendossier (EPD)’ van de universitaire ziekenhuizen van Antwerpen (UZA) en Gent (UZ Gent), en het Sint-Lucas Hospitaal te Gent (AZ Sint-Lucas Gent).

Bert Cor

De samenwerking is een belangrijke stap in het realiseren van een ondersteuning van de patiëntenzorg in België. Cerner voorziet een alomvattende EPD-oplossing die de Besco technologie omtrent facturatie en medicatie zal integreren.

Bert Lantin, CEO van Besco stelt: “de software oplossingen van Besco maken het voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen mogelijk om de patiëntveiligheid te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te reduceren. De samenwerking met Cerner is een mijlpaal om onze bijdrage te leveren aan de ondersteuning van het zorgproces. Onze software oplossingen hebben als doel de kosten te drukken, administratieve overbelasting te reduceren en daardoor de tijd te verhogen die aan group picture outsidede patiënt kan worden besteed.”

Cor Rumping, algemeen directeur bij Cerner België en Nederland merkt op: “aangaande gecompliceerde en belangrijke onderwerpen zoals facturatie en medicatie vertrouwen wij op de lokale ervaring binnen Besco. Facturatie is een specifiek domein met veel dynamica en kan niet enkel worden gedekt door wetboeken. Men heeft daarvoor een grondige kennis nodig omtrent de onderwerpen en lokale bijzonderheden, de samenwerking met Besco zorgt er voor dat we in beide onderdelen voldoende ondersteuning kunnen geven.”

Volgens Besco bevatten een groot deel van de prestatiebladen niet alle uitgevoerde prestaties of worden niet alle wettelijke regels correct gevolgd, wat betekent dat papierwerk frequent dient te worden herwerkt, en dus geld wordt verkwist. De consultants binnen Besco analyseren daarvoor het administratieve proces en gebruiken hun software oplossingen om de financiële uitkomst van het ziekenhuis te verbeteren.

Betreffende medicatie zal de geneesmiddelen database die geïntegreerd is in Cerner Millennium® aangevuld worden met de gegevens van Besco. Dit zorgt ervoor dat de gegevens de meest recente formularia, interacties en klinisch gebruik -van toepassing voor België- bevatten, wat bijdraagt tot patiëntveiligheid.

 

 

 

Besco en Cerner delen een gemeenschappelijke visie: de noden van de ziekenhuizen en hun gemeenschap ondersteunen en hen helpen met het voorbereiden van de toekomst.

Naast een kwalitatieve meerwaarde voor de gezondheidszorg in het algemeen, zorgt deze lange termijn samenwerking voor extra werkgelegenheid in Vlaanderen in eerste instantie en bij uitbreiding in België.

Omtrent Besco

Het Belgisch familiebedrijf Besco is sinds 2002 een gespecialiseerde software partner voor ziekenhuizen, mutualiteiten en ziekteverzekeraars. Besco streeft ernaar om marktleider te zijn betreffende nomenclatuur, implantaten en sterilisatie. Met onze software tool (Besco Portal) helpen we onze cliënten de complexe Belgische wetgeving omtrent nomenclatuur, geneesmiddelen en facturatie te begrijpen. Met een 100% marktaandeel eCoNoDat® is Besco de nummer één wat betreft databases voor nomenclatuur, implantaten en geneesmiddelen, en groeide uit tot dé referentie in consultancy omtrent ziekenhuisfinanciering en facturatie.

Omtrent Cerner

De gezondheidszorg informatietechnologie van Cerner verbindt mensen, informatie en systemen bij meer dan 25.000 zorgaanbieders wereldwijd. De missie van Cerner bestaat in het bijdragen aan de systematische verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van de gemeenschappen. Erkend voor innovatie, assisteren de Cerner oplossingen clinici in het maken van beslissingen omtrent zorg, en maken deze het mogelijk voor de organisaties om de gezondheid van de gemeenschappen te beheren. De firma biedt ook een geïntegreerd klinisch en financieel systeem aan om zorginstellingen te ondersteunen in het beheren van hun inkomsten, alsook een wijde range aan diensten om de klinische, financiële en operationele noden te ondersteunen.

group picture office

Aardbruggenstraat 81 | 3570 Alken
Tel: +32 11 48 53 10
info@besco.be

BTW: 477.090.243