De impact van corona op de nomenclatuur

Het coronavirus beheerst al enkele weken, in kleine of grote mate, de levens van ons allemaal. Plots moesten we nieuwe oplossingen zoeken voor procedures en gewoontes die we voorheen vanzelfsprekend vonden. Dit alles heeft een grote impact op de zorgsector en meer specifiek op de nomenclatuur. Met het Besco Portal bieden wij graag een oplossing.

Om de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden, nam de zorgsector enkele noodzakelijke maatregelen. Zo stelden ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners heel wat afspraken, onderzoeken en operaties uit. Consultaties gebeuren dan weer bij voorkeur telefonisch of online. Geen gemakkelijke beslissingen, maar wel erg noodzakelijk.

Vergoeding telefonische consultatiecorona

Heb je dus keelpijn, een hoest, voel je je grieperig en krijg je koorts? Ga dan niet langs bij je huisarts, maar bel hem op. Hij of zij zal, op basis van je symptomen, bepalen wat je moet doen. Maar al die telefoontjes samen, vragen heel wat tijd van je huisarts. Daarom krijgen de artsen een vergoeding voor telefonische consultaties in het kader van de coronacrisis. Hetzelfde geldt voor tandartsen, psychologen, ziekenhuizen, enzovoort.

Dit is maar één voorbeeld van hoe de zorgsector zich razendsnel aanpast aan de nieuwe werkelijkheid en de zorgcontinuïteit verzekert. Iets waarvoor we alleen maar ons diepste respect kunnen opbrengen!

Aangepaste nomenclatuur

Maar dit alles zorgt natuurlijk ook voor veel vragen in verband met terugbetalingen, uitkeringen & nomenclatuur. Wat bijvoorbeeld met vergoedingen voor verstrekkingen op afstand zonder fysieke aanwezigheid? Of hoeveel bedraagt de terugbetaling voor een test op het coronavirus?

Het is in deze crisiscontext dat het RIZIV bepaalde regels wijzigde van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze aangepaste nomenclatuur, ook wel bekend als de Covid-nummers, zijn cruciaal. Bovendien worden deze rubrieken regelmatig geüpdated. Het meest recente overzicht vind je hier.

Besco helpt

Sinds 2002 helpt Besco ziekenhuizen, zorginstellingen, mutualiteiten & verzekeraars. Met het Besco Portal maken wij complexe administratie, nomenclatuur, tarifering, geneesmiddelen en implantaten transparant en eenvoudig. De afgelopen weken hebben wij keihard gewerkt om alle aangepaste rubrieken, nomenclatuurnummers en andere aanpassingen door te voeren in onze eCoNoDat-databank. En dat blijven we de komende tijd doen.

Dankzij Besco Portal kan je gerust zijn dat je altijd over de meest recente gegevens rond nomenclatuur, zorgverstrekkers, geneesmiddelen, terugbetalingstarieven, remgeld en honoraria beschikt. En dus zonder zorgen kan focussen op wat vandaag het belangrijkste is: de dagelijkse strijd tegen COVID-19.

Wil je graag meer info over de Besco Portal? Of over heb je vragen over de aangepaste nomenclatuur inzake corona? Contacteer ons snel via bert@besco.be

Aardbruggenstraat 81 | 3570 Alken
Tel: +32 11 48 53 10
info@besco.be

BTW: 477.090.243